Monday, March 26, 2007

Hari Ahad Easter

Kepercayaan "Doktrine" Nasrani mempercayai bahawa Jesus Christ telah dihidupkan kembali "dibangkitkan" pada hari Ahad. Sebelum perayaan Easter, Minggu Suci "Holy Week" disambut oleh pengikut ugama Nasarani. Minggu Suci bermula dengan Ahad Palm "Palm Sunday" dimana setiap pengikut nasarani diberikan daun palma yang dijampi "blessed" pada perhimpunan hari Ahad. Ini diikuti dengan Khamis Maundy sempena peristiwa apabila Jesus Christ dipercayai makan malam terakhir bersama-sama pengikutnya sebelum dikhianati.

Jesus dikatakan dikhianat dan ditangkap di Gethsemane ketika dia pergi berdoa selepas Makan Terakhir "Last Supper". Pada pagi Jumaat yang dikenali sebagai Jumaat Bagus "Good Friday", Jesus telah disalib dan mati pada petang itu. Jumaat Bagus disambut sempena memperingati penyiksaan dan kematian Christ.

Jesus kononnya telah memberitahu pengikutnya bahawa dia akan hidup kembali pada hari ketiga. Pada hari Ahad, kuburnya kosong menandakan dia hidup kembali.

1 comment:

fariz said...

saya pernah dengar cerita ini dekat sekolah.cikgu yang cerita dekat saya.